Selective Cooling Tecotherm Neo

System do selektywnego chłodzenia ciała noworodka TECOTHERM NEO który został zaprojektowany do wykonywania kontrolowanych zabiegów leczenia zimnem i ciepłem. Głównym zastosowaniem urządzenia jest leczenie niemowląt cierpiących z powodu niedokrwiennego niedotlenienia mózgu, poprzez wywołanie hipotermii.

Płyn schładzany w urządzeniu przepływa przez materac lub narzutę, cały czas zapewniając pacjentowi planowany poziom hipotermii terapeutycznej. Temperatura ciała pacjenta mierzona jest przy pomocy czujników, a dane są stale przesyłane do systemu operacyjnego urządzenia. Obieg płynu chłodzącego z dużą dokładnością utrzymuje zaprogramowane temperatury a system elektroniczny monitoruje przebieg leczenia, zgłaszając wszelkie przekroczenia i spadki nastawionych granic alarmowych.