Nota prawna

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej
Strona internetowa NZ Techno, jej układ, publikowane na niej teksty, zdjęcia, elementy graficzne, bazy danych, pliki animacji oraz pliki do pobrania podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, pobierania lub wykorzystywania na innych stronach internetowych elementów publikowanych na stronie NZ Techno bez wyraźnej zgody NZ Techno wyrażonej na piśmie lub przekazanej pocztą elektroniczną. NZ Techno zastrzega wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie, prawo konkurencji, a także prawa własności intelektualnej, prawa do wykorzystania strony internetowej NZ Techno lub jej elementów wraz z zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Przyjęcie warunków korzystania
Wchodząc na niniejszą stronę internetową oraz korzystając z jej zawartości, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać następujących Warunków korzystania oraz wszelkich warunków zawartych na niniejszej stronie lub wskazanych przez odniesienie, lub wszelkich dodatkowych warunków określonych treścią niniejszej strony internetowej. W przeciwnym razie użytkownik NIE POWINIEN korzystać z niniejszej strony internetowej.

Treść
NZ Techno nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oraz ścisłość informacji i treści przedstawionych na stronie internetowej firmy, chyba że zawarła inne wyraźne porozumienie z użytkownikiem lub wyraźnie ręczy za kompletność lub ścisłość informacji i treści. Zobowiązania firmy NZ Techno w odniesieniu do produktów i usług ograniczone są wyłącznie do uregulowanego umownie zakresu ustalanego indywidualnie dla każdego przypadku. Strona internetowa NZ Techno nie zawiera żadnych gwarancji w zakresie właściwości lub żadnych innych gwarancji. Firma NZ Techno ponosi odpowiedzialność z tytułu treści przekazywanych przez strony trzecie zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Biorąc pod uwagę łącza prowadzące do zewnętrznych stron internetowych, należy zwrócić uwagę na fakt, iż firma NZ Techno nie ma wpływu na treści i strukturę tego typu stron zewnętrznych, w związku z czym nie przypisuje sobie żadnych praw do publikowanych na nich treści.

Ostrzeżenie związane z bezpieczeństwem
Użytkownik zobowiązany jest dopilnować, aby aplikacje wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do strony internetowej NZ Techno oraz NZ Techno Safety nie zawierały wirusów. Korzystanie z Internetu wiąże się z ryzykiem wynikającym z publicznego dostępu oraz możliwości dokonywania zmian w treściach przez nieupoważnione strony trzecie. Korzystając z Internetu, użytkownik akceptuje wyżej wymienione czynniki ryzyka. Firma NZ Techno nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji czynników ryzyka podczas korzystania z jej strony internetowej lub stron zewnętrznych, do których łącza znajdują się na stronie NZ Techno, chyba że NZ Techno przyjęła odpowiedzialność za tego typu ryzyko i jego realizację. W szczególności NZ Techno nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pracy bądź utratę programów lub innych danych z systemów komputerowych użytkownika.